Stanton - Groovemaster V3 MP4

201,74 €

Catridge kreiran za potpunu čistoću zvuka elipsoidnog dizajna. Dolaze u paru u malom koferu.